PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra 25. mai 2018.

CELLI NETT AS, med organisasjonsnummer 825 503 692, Spettestubben 5, 2022 GjerdrumNorge post@celli.no er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt privatliv og din personlige integritet når du benytter tjenester eller produkter fra CELLI NETT AS eller besøker våre nettsider eller landingssider. Denne personvernerklæringen hjelper deg med å forstå hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles og hvordan vi bruker dem. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Les denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål, kontakt oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i dokumentet.

Våre produkter, tjenester og innhold generelt kan inneholde lenker til og fra nettsider som er eksterne fra CELLI NETT AS eller drives av samarbeidspartnere. Dersom du følger en lenke til slike nettsider eller bruker tjenester som tilbys av tredjeparter ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernerklæringer og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Du bør derfor gjøre deg kjent med deres personvernerklæringer før du gir dem dine personopplysninger.

MINDREÅRIGE

Beskyttelse av barns privatliv og sikkerhet på internett er svært viktig for oss. Vi driver ikke bevisst markedsføring rettet mot eller henter inn personopplysninger fra barn under 13 år uten at det foreligger dokumenterbart samtykke fra barnets foresatte.

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Når du besøker, kobler deg til, melder deg på, deltar i, registrerer konto på, foretar enkeltkjøp i eller på annen måte bruker våre tjenester og/eller produkter (herunder eventuelle konkurranser, brukertester eller undersøkelser på tjenestene/produktene) kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester eller produkter du bruker. De kan omfatte følgende:

Personopplysninger du aktivt oppgir til oss:


  • Navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse;

  • Bruker-ID, passord og alder på konto

  • Informasjon vi ber om når du melder fra om problemer med våre tjenester eller produkter

  • Brukeropplysninger som du velger å oppgi for undersøkelsesformål (vurderinger, anmeldelser, svar på spørreundersøkelser og lignende)

  • Brukeropplysninger du velger å oppgi i forbindelse med supporthenvendelser

  • Svar du sender inn når du deltar i konkurranser eller undersøkelser; og/eller

  • andre typer informasjon du oppgir når du registrerer deg for bruk av våre tjenester og/eller produkter, kobler deg til våre tjenester og/eller produkter eller sender andre former for forespørsler til oss.

Bruker genererte personopplysninger:

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:


  • Opplysninger om din brukeratferd på våre nettsteder/landingssider, inkludert navigasjon;

  • Detaljer om dine besøk på våre tjenester, inkludert men ikke begrenset til datatrafikk og andre kommunikasjonsdata og hvilke produkter og tjenester du har tilgang til;

  • Dine kjøpsvaner, for eksempel om du responderer på reklame eller tilbud;

Vi kan også samle inn ytterligere informasjon om din bruk av våre tjenester og/eller produkter ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier.

Cookies - Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider.

Vi benytter cookies fra Google Analytics for å analysere adferd. Disse dataene anonymiseres.

 

En cookie er en liten tekst basert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Denne filen hjelper til med å kjenne igjen hvilke sider som besøkes på vårt nettsted.

 

Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du bruker nettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt.

 

En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom.

 

En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre nettsider. Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser.

 

CELLI NETT AS benytter både permanente cookies og sesjonscookies.

Skulle du ikke ønske at det benyttes cookies under ditt besøk på våre nettsider, kan du skru av cookies i din nettleser.

 

Funksjonaliteten på våre nettsider kan reduseres som følge av at cookies skrues av i nettleser.

Personopplysninger mottatt fra tredjeparter:

Vi kan utfylle opplysningene vi mottar fra deg med opplysninger vi mottar fra tredjeparter, og informasjon vi mottar gjennom din bruk av nettsider, landingssider, produkter og tjenester som tilbys av CELLI NETT AS. Dette kan for eksempel inkludere opplysninger vi mottar fra tredjeparter som drifter våre nyhetsbrevsløsninger for utsendelse av relevant informasjon til våre kunder, opplysninger fra samarbeidende aktører som f.eks leverandører eller tilbydere av betalingsløsninger.

 

HVORFOR VI SAMLER PERSONOPPLYSNINGER

Formål

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

A) Av hensyn til vårt avtaleforhold


  • For å tilby våre tjenester, produkter og/eller innhold til deg, inkludert for å oppfylle dine forespørsler, forbedre din opplevelse av våre tjenester, produkter og innhold samt for å administrere vårt avtaleforhold med deg

  • For å tilpasse din opplevelse av tjenester, produkter og innhold basert på din bruk og din brukeratferd slik at vi kan levere tilbud og nye tjenester som er mest mulig interessant for deg på rett sted og til rett tid

  • For å håndtere betaling av eventuelle bestilte tjenester og produkter samt å gi deg bestillings- og fakturainformasjon

  • For å kommunisere med deg vedrørende tjenester, produkter og innhold

  • For å varsle deg om endringer i våre eventuelle tjenester og/eller produkter

  • For å gjennomføre brukerundersøkelser og tester med sikte på å forbedre din opplevelse av våre tjenester, produkter og innhold

  • For å gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om

B) Våre berettigede formål


  • For å gjennomføre analyser for å forbedre våre tjenester, produkter og innhold

  • For å dele dine opplysninger med andre selskaper/avdelinger innenfor CELLI NETT AS der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre tjenester og/eller produkter til deg

  • For å bruke IP-adresser, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon som er nødvendig for å sperre for ødeleggende bruk av våre tjenester, produkter og innhold, for å beskytte våre tjenester og/eller produkter for å håndheve våre brukervilkår

  • For å forbedre tjenestene og/eller produkter, identifisere sikkerhetsbrudd og sikre dine brukerdata basert på loggfiler

  • For å fremskaffe informasjon i forbindelse med fusjoner og oppkjøpsprosesser, eller for formål som gjelder forretningsdrift

  • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, tjenester, produkter og innhold som vi tror kan være av interesse for deg og for å skreddersy reklame slik at den svarer til dine sannsynlige interesser

  • For analyse- og statistikkformål med sikte på å forbedre våre tjenester og/eller produkter

 • For å fastslå, håndheve eller forsvare oss mot rettslige krav.

C) Markedsføring


  • For å sende deg direktemarkedsføring via e-post eller dersom du har samtykket til dette. Slik markedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre tjenester og/eller produkter. Merk at du når som helst kan slutte å motta slik markedsføring ved enten å endre kontoinnstillinger eller klikke på lenken i den enkelte markedsføringshenvendelse, for eksempel i bunnen av et nyhetsbrev.

D) Vi kan også behandle dine personopplysninger dersom og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift eller for å etterleve pålegg fra kompetent myndighet.

Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger for de formål som er beskrevet under:


  • punkt (A) er nødvendig for inngåelsen og vår oppfyllelse av våre forpliktelser etter vår avtale med deg

  • punkt (B) er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utvikle, administrere, beskytte og markedsføre våre tjenester, produkter og innhold, samt fra et forretnings- og strategiperspektiv

  • punkt (C) vil kun finne sted dersom vi har fått ditt samtykke til behandlingen og

  • punkt (D) er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Er det obligatorisk å gi fra seg personopplysninger?

Personopplysninger som vi ber deg om å oppgi, og som er markert som ”obligatorisk” på noen måte, for eksempel ved bruk av * symbolet, er påkrevd for at vi skal kunne tilby våre tjenester og /eller produkter (av regulatoriske, avtalemessige, administrative, tekniske eller lignende årsaker). Felter som ikke er merket med «obligatorisk» vil ikke være opplysninger som er påkrevd.

 

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Overføringer innenfor selskaper/avdelinger i CELLI NETT AS (hvis tilgjengelig)

Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper/avdelinger innenfor CELLI NETT AS der dette er nødvendig for administrative formål eller for å tilby våre tjenester og/eller produkter til deg. Dersom du har samtykket til det kan vi også dele dine personopplysninger med selskaper/avdelinger i CELLI NETT AS for markedsføringsformål. Avdelinger/selskaper i CELLI NETT AS som får tilgang til dine personopplysninger vil behandle dem på måter som overensstemmer med denne Personvernerklæringen.

Partnere

Vi kan dele dine personopplysninger med våre partnere dersom det er påkrevd for å levere hele eller deler av våre tjenester og/eller produkt til deg: Dette kan f.eks gjelde ekstern serverdrift/hosting miljø av løsning hos en av våre partnere.

\r\n

Som beskrevet over kan vi også benytte aggregert informasjon til å overvåke bruk av våre tjenester og/eller produkter for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle disse. Slik aggregert informasjon inneholder ikke personopplysninger og kan ikke knyttes til deg.

Tredjeparter for sikkerhetsformål eller andre berettigede formål

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom vi har rimelig grunn til å tro at dette er nødvendig:

  • For å etterleve rettslige forpliktelser som for eksempel rettslige kjennelser og myndighetsbeslutninger eller som hjemlet i lov

  • For å beskytte vår eiendom, våre rettigheter eller våre kunder og ansattes sikkerhet

  • For å beskytte mot uautorisert, skadelig, støtende, uredelig eller ulovlig bruk av tjenester og produkter og for å beskytte våre nettverk, tjenester, produkter og kunder fra slik bruk

  • For å fremme eller forsvare oss mot klager eller rettslige krav i rettsprosesser, administrative prosesser eller lignende

  • For å vurdere kredittrisiko, for rapporteringsformål eller for å få betaling for våre tjenester og produkter

  • Som ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser såfremt den aktuelle selger eller kjøper forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som er forenlig med vår Personvernerklæring;

  • Til eksterne revisorer og myndigheter.

Eksterne leverandører

Vi kan bruke eksterne leverandører til å utføre tjenester som infrastruktur- eller IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring), behandle kreditt- og debetkort-transaksjoner, tilby kundeservice, forbedre data, behandle kundeforespørsler og utføre andre former for statistisk analyse. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger i sin utførelse av tjenestene, men vil kun ha tillatelse til å behandle dem på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

 

TILGANG TIL ANDRE NETTSTEDER FRA BEDRIFTEN

For å få tilgang til noen av våre tjenester, som f.eks. tilgang til egen kundekonto, vil du bli bedt om å logge inn med e-postadresse og passord. For å kunne benytte deg av de enkelte nettsidene eller tjenestene må du likevel akseptere disses generelle vilkår, personvernerklæring og cookie policy, som kan være annerledes enn de som er oppgitt her. Ditt brukernavn og passord for tjenester brukes for å bekrefte at du er kunde på en av våre tjenester, og vil bli brukt til å verifisere din identitet hver gang du logger inn på en av tjenestene. Denne informasjonen kommer ikke til å deles utenfor CELLI NETT AS annet enn i de tilfeller som er beskrevet i avsnittet ”Deling av personopplysninger”.

 

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), inkludert destinasjoner som ikke er gjenstand for beslutning fra Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Opplysningene kan bli delt med andre selskaper/avdelinger i CELLI NETT AS eller behandlet av personale som arbeider for oss eller en av våre underleverandører etablert utenfor EØS. Slikt personale kan for eksempel være involvert i å oppfylle din bestilling, utvikling av løsninger, betalingsformidling eller utførelse av kundeservicetjenester. Vi vil gjennomføre alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med denne personvernerklæringen. Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dem. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om eller kopi av disse tiltakene ber vi deg kontakte oss ved å bruke kontaktinfo nederst i dokumentet.

 

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn vi anser nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over i avsnittet ”Hvorfor vi behandler personopplysninger”. Etter dette vil vi slette eller i noen tilfeller anonymisere dine personopplysninger. Vi foretar jevnlige gjennomganger for å avdekke om vi har lagrede personopplysninger som skal slettes. Ettersom vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, vil det likevel variere hvor lenge vi lagrer dine opplysninger.

 

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Beskyttelse av personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

 

DATABEHANDLER

CELLI NETT AS bruker databehandlere for å kunne levere tjenester til deg. For våre nettsider bruker vi softwaren Magento. Denne web-løsningen er levert av Netpower Web Solutions AS. Se deres Personvernerklæring her.

For betaling på nett bruker vi tjeneste fra Klarna. Se Personvernerklæringen til Klarna her.

Selv om vi beskytter dine personopplysninger på best mulig måte, kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og responsrutiner for å håndtere eventuelle fysiske eller tekniske hendelser raskt og på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

 

TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER

Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. Derfor har du blant annet følgende rettigheter:


  • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfellet, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.

  • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.

  • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine personopplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve sletting av dine personopplysninger.

  • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre berettigede formål ved behandlingen av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.

  • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon.

  • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

  • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til å trekke slikt samtykke tilbake når som helst. Tilbak kall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere innstillingene i våre tjenester der dette er mulig.

 

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i dokumentet for å utøve rettighetene angitt over. Vi vil gjøre kommersielt forsvarlige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi mottar den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Vær oppmerksom på at du kan endre dine kontaktpreferanser via lenker på våre utsendelser dersom du ikke ønsker å motta visse typer informasjon fra oss. Du kan også gjøre dette når som helst ved å kontakte oss på post@celli.no.

 

PERSONVERNOMBUD

Vi driver ikke regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte opplysninger. For de fleste kategorier av registrerte opplysninger behandler vi stort sett alminnelige personopplysninger som navn, adresse, arbeidsgiver, epostadresse, telefonnummer o.l.

 

Vi har konkludert med at vår bedrift ikke er/er underlagt krav om å ha personvernombud.

 

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjon av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle deg tydelig, for eksempel via e-post. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.

 

KONTAKT OSS

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne personvernerklæringen sendes til:
post@celli.no.